Skip Navigation or Skip to Content

Zaltbommel en Maasdriel ontvangen certificaat Veilig Buitengebied

27 september 2023
2 min leestijd

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben het certificaat eerste ster Veilig Buitengebied in ontvangst genomen. In aanwezigheid van de burgemeesters Jaco Geurts en Pieter van Maaren hebben alle samenwerkende partners hun handtekening gezet.  De eerste ster Veilig Buitengebied is het bewijs dat een goede samenwerking is opgezet met veel publieke en private partijen om met elkaar te zorgen voor een schoon, heel en veilig buitengebied.

Publiek-Private Samenwerking

Maasdriel en Zaltbommel werken voor het veiliger maken van het buitengebied op basis van Publiek-Private Samenwerking samen met ondernemers en inwoners en onderstaande partners:

 • Staatsbosbeheer
 • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
 • Hengelsportfederatie
 • Politie
 • Veiligheidsregio Gelderland Zuid
 • LTO Noord
 • ZLTO
 • Platform Tuinbouw Bommelerwaard
 • Wildbeheereenheid
 • Omgevingsdienst Rivierenland
 • Rijkswaterstaat
 • Gelders Landschap
 • AVRI.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland zorgt voor de begeleiding van het proces Veilig Buitengebied.

Samen sterk

Burgemeester Geurts is blij met deze vorm van samenwerking in Maasdriel en over de grenzen van de gemeente heen: “Ons buitengebied is uitgestrekt en prachtig, maar we hebben ook zorgen over illegale praktijken en dat kunnen we alleen maar samen aanpakken.” Burgemeester Van Maaren van Zaltbommel over de kracht van deze samenwerking: “We moeten steeds alert zijn. Door samen goed op te letten bereik je veel. Met die gezamenlijke aanpak kun je gerichter criminaliteit voorkomen en bestrijden.”

Uitgestrekt buitengebied

In het uitgestrekte buitengebied van de veertien gemeenten in Gelderland-Zuid zijn veel fruit- en (laan)boomgaarden en mooie fiets- en wandelroutes. Dit gebied is helaas ook enorm aantrekkelijk voor criminelen om bijvoorbeeld chemisch en drugsafval te dumpen. Agrariërs en tuinders hebben steeds vaker te maken met diefstal van gps-software, diesel, materialen en kostbare landbouwmachines. Door de samenwerking zijn de lijnen kort. Het delen van informatie maakt het mogelijk gerichte maatregelen in te zetten.

De gemeenten doorlopen afzonderlijk een aantal stappen. Met onder meer een analyse van kwetsbare (buiten)gebieden en locaties en acties die daaruit volgen. Wanneer een gemeente met haar partners de acties heeft afgerond én de Publiek-Private Samenwerking is opgezet en geborgd, volgt het certificaat. Alle veertien gemeenten in Gelderland-Zuid werken aan dit project.

Melden helpt

Ondermijning raakt ons allemaal. Je gaat het pas zien als je het door hebt. De signalen van ondermijnende criminaliteit blijken vaak achteraf in de buurt al veel eerder zichtbaar te zijn geweest, een soort van onderbuikgevoel dat iets niet helemaal klopt. Herkenbaar? Anoniem melding maken is altijd mogelijk, privacy is gewaarborgd. Bel gratis 0800-7000 of ga naar MeldMisdaadAnoniem.nl.