Skip Navigation or Skip to Content

Privacy- en cookieverklaring

Binnen Platform Veilig Ondernemen (PVO) Oost-Nederland worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. PVO Oost-Nederland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, bijvoorbeeld door jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, als je toestemming voor het ontvangen hiervan hebt gegeven.
 • Het verwerken en beantwoorden van contactaanvragen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of het formulier, omdat je ons aanbod om met ons in contact te treden accepteert.
 • Om de overeenkomst uit te voeren die je met ons gesloten hebt, zoals voor procesbegeleiding, advies, training, effectmetingen, evaluaties en projectleiderschap.
 • De registratie van jouw deelname of aanwezigheid bij bijeenkomsten en congressen, zodat wij de overeenkomst met jou kunnen uitvoeren.

Sommige gegevens verwerken wij, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang toe hebben, bijvoorbeeld om je een evaluatie toe te sturen (commercieel belang). Je kunt hier altijd bezwaar tegen maken.

 • Het verwerken van jouw sollicitatie op een van onze vacatures of van jouw open sollicitatie.
 • Het publiceren van jouw review of ervaring als je ons daar toestemming toe geeft.
 • Het onder de aandacht brengen van nieuwsfeiten, omdat wij daar een gerechtvaardigd journalistiek belang voor hebben.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is. Het betreft de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals jouw e-mailadres en telefoonnummer
 • Organisatie waarbij je werkzaam bent
 • Jouw functie
 • Betaalgegevens
 • Jouw inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord
 • Jouw sollicitatiegegevens, zoals opgenomen in je cv of bijgaande motivatiebrief
 • De inhoud van het bericht dat je aan ons verstuurt
 • Gegevens die je aan jouw account toevoegt
 • Eventuele andere gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen. Voor de meeste gegevens betekent dit dat wij deze na 3 maanden verwijderen. Met jouw toestemming bewaren we gegevens langer, namelijk 1 jaar. Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens of je je ergens voor hebt aangemeld, dan verwerken wij de gegevens doorgaans totdat je jouw toestemming intrekt of de gegevens zelf verwijdert. Voor sommige gegevens hebben wij een wettelijke bewaarplicht. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens voor de Belastingdienst. Deze bewaren wij conform de wettelijke bewaartermijn.

Verstrekking aan derden

Alle persoonsgegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zo zullen wij deze niet uitlenen, verhuren of verkopen aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen. Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en PVO Oost-Nederland of wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder onze verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Wij geven jouw gegevens daarnaast door aan overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als daar een gerechtvaardigd dan wel een algemeen belang voor bestaat. De overheidsinstanties zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies. PVO Oost-Nederland gebruikt cookies en scripts van Google om jouw gebruik van deze website geanonimiseerd te analyseren. Door op ‘OK’ te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies, zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: https://oostnederland.pvo-nl.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van gegevens
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen via info@oostnederland.pvo-nl.nl. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren.

Contactgegevens

Heb je vragen over jouw privacy of onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen via privacy@oostnederland.pvo-nl.nl.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2023.