Skip Navigation or Skip to Content

Scherpenzeel – Controle Buitengebied

11 juni 2024
1 min leestijd

Grote veiligheidscontrole in het buitengebied

In het buitengebied van Scherpenzeel vond dinsdagmiddag en -avond 11 juni 2024 een grote veiligheidsactie plaats. Het was een gezamenlijke controle in het kader van het Proces Veilig Buitengebied Scherpenzeel. Naast toezicht en handhaving van overtredingen, was ook de samenwerking tussen verschillende partijen van belang.
Bij de actie in Scherpenzeel waren de veiligheidsmedewerker en handhavers van Scherpenzeel en Woudenberg betrokken, de politie en wijkagenten van basisteam Veluwe Vallei-Noord, de provincie Gelderland (met groene boa’s met speciale taken voor handhaving buitengebied), Omgevingsdienst de Vallei (toezicht op oa bouw- en milieuzaken), landgoed Scherpenzeel, wildbeheereenheid de Schaffelaar / Stichting de Boom en PVO Oost-Nederland.

Brede controle in het buitengebied

Al deze partijen werken samen in het Proces Veilig Buitengebied van PVO Oost-Nederland. Dit heeft als resultaat dat men elkaar kent en opzoekt in het werk. Gemeente Scherpenzeel is in onze regio de eerste gemeente die dit heeft opgezet, onder leiding van de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Naast meerdere bijeenkomsten per jaar, is er ook meerdere keren per jaar een gezamenlijke controle in het buitengebied.
Afgelopen dinsdag is breed gecontroleerd en opgetreden in een wat ruimer gebied. Punten van aandacht waren controle van lege panden en schuren, loslopende honden, stroperij, dumpen van afval en vermoedens van ondermijning. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan drugslaboratoria en illegale bewoning.

Wilt u ook iets doorgeven?

Wilt u iets melden, dan kan dit bij de politie via 0900-8844.
Liever anoniem iets melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem (M.) Bel: 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl

Bron: Gemeente Scherpenzeel