Skip Navigation or Skip to Content

Tiel ontvangt certificaat Veilig Buitengebied

18 april 2024
2 min leestijd

Op donderdag 18 april heeft burgemeester Van der Meijden samen met betrokken partners het certificaat Veilig Buitengebied in ontvangst genomen. Dit certificaat is het resultaat van een gezamenlijke aanpak van de gemeente, ondernemers, inwoners en partners om het buitengebied veiliger te maken. 

De goede samenwerking tussen publieke en private partijen draagt bij aan een schoon, heel en veilig buitengebied. En daarmee wordt het buitengebied niet alleen nog prettiger om te wonen en werken, het is dan ook veel minder aantrekkelijk voor criminele activiteiten en andere vormen van ondermijning.

Veilig Buitengebied

Het certificaat werd uitgereikt door de heer Jansen, manager van het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Dit platform begeleidt het totale proces “Veilig Buitengebied”. Niet alleen partijen die actief in het buitengebied zijn werken hieraan mee, maar ook dorpsraad Kapel-Avezaath, buurtvereniging Zennewijnen en buurtpreventie Wadenoijen-Bommelweg. De overige samenwerkende partners zijn onder andere de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), politie, brandweer, Avri Toezicht en Handhaving, de Hengelsportfederatie, Provincie Gelderland, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Wildbeheereenheid en Waterschap Rivierenland. Vertegenwoordigers van deze organisaties hebben door het ondertekenen van het certificaat de afspraak gemaakt om zich de komende 3 jaar in te zetten voor een veilig buitengebied.

'Samenwerken werkt'

Burgemeester Van der Meijden benadrukt het belang van deze samenwerking: “Ons buitengebied is uitgestrekt en prachtig, het is goed wonen, ondernemen en recreëren, maar ik maak me ook zorgen over illegale praktijken. We moeten steeds alert zijn. Door samen goed op te letten en samen te werken, bereik je veel. Met die gezamenlijke kracht kun je gerichter criminelen afschrikken en zelfs opsporen.” Hij voegt eraan toe: “Groter veiligheidsbewustzijn bij onze betrokken organisaties zorgt voor een groter veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Samenwerken aan een veilig buitengebied werkt!”

Meld Misdaad (Anoniem)

Inwoners kunnen ook een belangrijke rol spelen door verdachte situaties te melden. Dit kan via de politie 0900-8844 of bij spoed 112. Wie anoniem wil blijven, kan bellen naar Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000. Een melding kun je ook online doen via de website van Meld Misdaad Anoniem. Jouw tip wordt doorgezet naar de politie maar jouw gegevens worden niet gedeeld. Voorbeelden van signalen om te melden zijn: een onverklaarbaar hoog inkomen, veel contant geld, dure aankopen, overlast van drugsgebruikers of -dealers, een sterke wietlucht, afgeplakte ramen, veel aanloop of nachtelijk bezoek of onbekende personen in de buurt.

Bron: Gemeente Tiel