Skip Navigation or Skip to Content

Culemborg ontvangt certificaat Veilig Buitengebied

27 september 2023
4 min leestijd

Een jaar geleden bundelden onder andere de gemeente Culemborg, wijkvereniging ’t Veld, de hengelsportfederatie, de Koninklijke Nederlandse jagersvereniging, de Omgevingsdienst Rivierenland, LTO Noord, de brandweer en de politie hun krachten door het ondertekenen van een intentieovereenkomst voor een schoon, heel en veilig buitengebied. Hiermee werd het startsein gegeven voor het proces “Veilig Buitengebied,” onder leiding van het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO). 27 september 2023 ontvingen zij een ster als symbool en eerste erkenning voor de samenwerking tussen de publieke- en private partijen.

Het proces “Veilig Buitengebied” is ontstaan uit het belang voor een veilige, schone en leefbare omgeving in ons buitengebied. Dat is cruciaal voor het welzijn van onze inwoners. Het doel van het project is verbinden van inwoners en ondernemers in het buitengebied aan alle partijen die een rol hebben in het buitengebied. Door meer samen te werken kunnen we criminele activiteiten beter voorkomen en ontdekken. Ook zorgen we er gezamenlijk voor dat de openbare ruimte schoon en heel is. De inwoners en ondernemers in het buitengebied zijn hierbij essentieel om  meer misstanden te ontdekken en op te lossen. Op deze manier creëren en behouden we een buitengebied waarin iedereen met vertrouwen kan wonen, werken en recreëren.

Eerste erkenning

De afgelopen maanden hebben we onderzoek gedaan naar de zorgen van bewoners en ondernemers in het buitengebied. Op basis van gesprekken en enquêteresultaten hebben we de volgende aandachtspunten geïdentificeerd:

Communicatie
Criminaliteit & Veiligheid
Onderhoud, Verkeer en Beheer
Brandveiligheid

In het afgelopen jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op deze gebieden. Dit omvatte het verbeteren van de communicatie tussen de betrokken partijen en het vergroten van de bewustwording onder onze inwoners over hoe ze problemen kunnen melden. Daarnaast hebben we extra inspanningen geleverd om de zichtbaarheid van onze wijkagent te vergroten. We hebben informatie verspreid via bewonersavonden, huis-aan-huis brieven, e-mails en WhatsApp-groepen om ondernemers en bewoners te informeren over signalen van ondermijning, preventie van cybercriminaliteit, locaties van beveiligingscamera’s en veilige praktijken zoals het verhuren van panden. Ondanks de reeds geboekte successen, blijft het project “Veilig Buitengebied” een doorlopend proces waarin we blijvend willen investeren.

Platform Veilig Ondernemen

Het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) is een organisatie die gemeenten ondersteunt bij het creëren van een veilig leef- en ondernemersklimaat. Eens in de drie jaar kan een gemeente een erkenning behalen. “We zullen blijven streven naar verbeteringen, omdat het welzijn en de veiligheid van onze inwoners en ondernemers onze hoogste prioriteit hebben,” aldus burgemeester Gerdo van Grootheest. “Samenwerking is de sleutel tot een buitengebied dat schoon, heel en veilig is. Vandaag ontvangen we met trots onze eerste erkenning als waardering voor de samenwerking tussen publieke en private partijen in het proces “Veilig Buitengebied.”

Als inwoner van het buitengebied maakt Kees de Raad zich hard voor deze manier van samenwerken. “Vroeger had ik ook mijn onderneming hier, maar ik woon nog steeds in het buitengebied. Voor mij is het van belang dat wij als bewoners en ondernemers van het buitengebied gehoord en gezien worden. Door in verbinding te staan met alle meewerkende partijen kunnen zaken sneller opgelost worden en daarom maak ik mij graag op deze manier hard voor een schoon, heel en veilig buitengebied. “

Campagne gestart

Meld Misdaad Anoniem heeft namens de gemeente Culemborg het afgelopen jaar meerdere campagnes georganiseerd. Deze week in het bijzonder voor inwoners van het buitengebied en ondernemers op het bedrijventerrein. Meld Misdaad Anoniem is gericht op het vergroten van de meldingsbereidheid.

Het is een onafhankelijke meldlijn voor anonieme meldingen van criminaliteit en misdrijven. Meldingen worden uitsluitend doorgegeven aan de politie als de melder gegarandeerde anonimiteit kan verwachten.

Aangifte doen is niet mogelijk via Meld Misdaad Anoniem; hiervoor moet contact worden opgenomen met de politie. Wel kunnen meldingen worden gemaakt over zaken als mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel, vermoedens van een hennepkwekerij of drugslaboratorium, fraude en corruptie. Zo kunnen burgers bijdragen aan de veiligheid in hun eigen omgeving.

Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar op de volgende manieren:

Telefonisch via 0800-7000 (ma t/m vr 08:00 – 22:00u, weekenden en feestdagen 09:00-17:00u) Online via www.meldmisdaadanoniem.nl (24/7 bereikbaar)
Wanneer anonimiteit niet nodig is voor het melden van een misdaad, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. In geval van acuut gevaar of directe hulp van politie, ambulance of brandweer, bel het nummer 112. Voor meer informatie over signalen en vormen van criminaliteit, bezoek www.meldmisdaadanoniem.nl.

 

foto Gerdo van Grootheest
Gerdo van Grootheest tekent als eerst het certificaat.

Bron: gemeente Culemborg