Skip Navigation or Skip to Content

Campagne “Laat je niet interneppen”

16 januari 2024
2 min leestijd

De Rijksoverheid heeft onder de noemer ‘Laat je niet interneppen’ een nieuwe langjarige gelanceerd waarmee Nederlanders bewuster moeten worden gemaakt met gevaren van online criminaliteit.

De georganiseerde misdaad maakt veelvuldig gebruik van methodes om mensen online te misleiden. Zij spelen vaak in op persoonlijke situaties en doen zich voor als iemand anders en krijgen het voor elkaar om mensen op het verkeerde been te zetten. De campagne ‘Laat je niet interneppen’ heeft als belangrijkste doelstelling het (kunnen) herkennen en voorkomen van online criminaliteit.

Door de gewiekste manieren van online misleiding door criminelen kan iedereen in hun val trappen. “Als een crimineel in het echt voor je neus zou staan, trap je er misschien niet zo snel in. Online is dat een stuk lastiger. Steeds meer mensen zijn slachtoffer van online criminaliteit. Daders worden slimmer en soms is een écht bericht moeilijk te onderscheiden van een nepbericht. Met deze campagne willen we mensen helpen om online misleiding sneller te herkennen, zodat ze eerst de afzender checken en bij twijfel wegklikken”, aldus minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius.

 

Emotionele schade

Volgens het CBS hebben circa 2,2 miljoen Nederlanders in 2022 te maken gehad met een vorm van online criminaliteit. Naast de financiële schade die zij daardoor leden, hebben zij ook vaak  emotionele schade. ‘Slachtoffers’ voelen zich minder veilig en hebben minder vertrouwen in anderen. “Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders behoefte hebben om meer te leren over hoe zij online oplichting kunnen herkennen en voorkomen”, zegt Mara Verheijen, een van de auteurs van het onderzoek ‘Digitale Vaardigheden van Nederlanders’, uitgevoerd door Centerdata in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwe campagne ‘Laat je niet interneppen’ draagt hieraan bij.

Persoonlijke situatie

Vaak spelen criminelen in op iemands persoonlijke situatie om belangrijke persoonsgegevens los te krijgen. Ze doen zich daarbij voor als iemand anders. Iemand die te vertrouwen is, zoals een vriend of een medewerker van een winkel met een mooie aanbieding. Per e-mail, sms of WhatsApp nemen criminelen contact op en spelen in op menselijke karaktereigenschappen zoals nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebzucht, angst en onwetendheid om toe te slaan.

Laat je niet interneppen

De meerjarige campagne van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept mensen op om goed de afzender van online berichten te checken en bij twijfel weg te klikken of swipen. Op laatjenietinterneppen.nl kunnen mensen meer informatie vinden over hoe ze dit soort online misleiding kunnen herkennen en wat ze ertegen kunnen doen.