Skip Navigation or Skip to Content

Buren ontvangt certificaat Veilig Buitengebied

29 september 2022
2 min leestijd

De gemeente Buren heeft als eerste gemeente in Gelderland-Zuid, het certificaat Veilig Buitengebied ontvangen. Het certificaat markeert de gezamenlijke aanpak van de gemeente, ondernemers, inwoners en partners als de omgevingsdienst en politie, om het buitengebied veiliger te maken.

Voor het bestrijden en voorkomen van criminaliteit zijn in Buren veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en is een start gemaakt met maatregelen zoals het geven van voorlichting.

Het buitengebied van de gemeente Buren is prachtig dankzij de vele fruit- en boomgaarden en mooie fiets- en wandelroutes. Helaas is het uitgestrekte gebied ook aantrekkelijk voor criminelen. Het is in trek als het gaat om bijvoorbeeld dumpingen van chemisch- en drugsafval. En boerenbedrijven en tuinders hebben steeds vaker te maken met diefstal van diesel, materialen en kostbare landbouwmachines.

Buitengebied Alert Avonden

Burgemeester Josan Meijers: “Bij het horen van dergelijke praktijken kunnen we niet blijven toekijken. We hebben daarom met onze partners, inwoners en ondernemers de handen ineen geslagen. Samen maken we problemen in het buitengebied inzichtelijk, vergroten we de weerbaarheid van inwoners en ondernemers en werken aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit.”

Dit voorjaar organiseerde de gemeente samen met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO) een aantal Buitengebied Alert Avonden. Doel daarbij was inwoners en ondernemers in het buitengebied bewust te maken van de signalen die op criminaliteit wijzen. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande schuren, verdachte auto’s, veel dezelfde bedrijvigheid en ondernemingen zonder klanten.

De kracht van samenwerking

Alle veertien gemeenten in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken aan een schoon, heel en veilig buitengebied. De samenwerking tussen de verschillende partijen, is de kracht van het project Veilig Buitengebied. Het zorgt voor korte lijnen en verbetert de onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen gerichte maatregelen worden genomen.
Alle gemeenten doorlopen een aantal stappen waaronder een analyse van kwetsbare gebieden en locaties en het integraal aanpakken van ondermijnende criminaliteit in ‘ondermijning overleggen’.

Als een gemeente met haar stakeholders de acties heeft afgerond én de publiek-private samenwerking is opgezet en geborgd, volgt het certificaat. Dit certificaat draagt bij in de bewustwording én is tegelijkertijd een waarschuwing voor hen die kwaad in de zin hebben.