Skip Navigation or Skip to Content

Procesbegeleiding PPS

Voor je het weet is het schoon, heel en veilig!

Het proces is een middel om een Publiek-Private Samenwerking (PPS) vorm te geven in het gekozen doelgebied in uw gemeente.

Het inzetten van het proces heeft als doel om te bouwen aan en onderhouden van een netwerk met publieke en private partners in het gebied. Het biedt inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. Door preventieve acties verbeteren we de leefomgeving op de thema’s schoon, heel en veilig, en verhogen we de meldingsbereidheid van zowel publieke als private partijen.

  • Bedrijventerrein
  • Buitengebied
  • Uitgaansgebied
  • Winkelgebied

Veilig Bedrijventerrein  Veilig Buitengebied  Veilig Uitgaan  Veilig Winkelgebied

 

Downloads