Skip Navigation or Skip to Content

Sjoerd Keultjes afgestudeerd

10 juli 2024
2 min leestijd

Samenwerken is samen doen

Voor u ligt de scriptie ‘Samenwerken is samen doen’. Een onderzoek waarbij een evaluatie is gedaan om leer te trekken uit de opstart van de publiek-private samenwerkingsprocessen welke begeleidt worden door het Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland. Deze scriptie is geschreven om te voldoen aan de afstudeereisen van de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de hogeschool Saxion in Deventer. Hierbij lag de focus op het behalen van kerntaken 3 (ontwerpen) en 5 (evalueren). Ik ben van februari tot juni 2024 bezig geweest met het evalueren van de opstart van de processen en het ontwerpen van een passende handreiking die gebruikt kan worden tijdens deze opstart.

Daar waar ik gedurende mijn opleiding veel in groepsprojecten heb gewerkt, was ik bij dit onderzoek compleet op mijzelf aangewezen. Een intensief proces, maar wel eentje die in het verlengde van mijn interesses ligt. Zo heb ik tijdens mijn studie gemerkt dat ik integrale samenwerkingen en het doel ervan erg interessant vind. Ook komt het thema ondermijning sterk naar voren in dit onderzoek, een onderwerp waarvan ik blij ben dat ik er meer kennis over heb kunnen opdoen gedurende mijn stageperiode.

Ik wil graag mijn praktijkbegeleider, de manager van het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, Anton Jansen bedanken voor de mogelijkheid om bij hen af te studeren, de leuke opdracht en de ondersteuning tijdens het proces. Buiten dat je een erg prettige sparringpartner bent met veel kennis en ervaring, heb ik ook genoten van onze persoonlijke gesprekken en je verhalen. Ook wil ik mijn begeleidster vanuit Saxion dr. Loes van Rijsewijk bedanken voor het meedenken met mijn onderzoek en het organiseren van afstudeerkringen samen met mijn tweede lezer Floor Herbrink en andere afstudeer studenten. Tot slot wil ik nog mijn gezin en vriendin bedanken voor de steun tijdens mijn afstuderen en in het bijzonder mijn zus Laura Keultjes (MA) voor de hulp op het gebied van spelling en taal.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Sjoerd Keultjes

Download scriptie:  Scriptie Sjoerd Keultjes Samenwerken is samen doen