Skip Navigation or Skip to Content

KIEK UUT Talkshow Montferland

17 juni 2021
1 min leestijd

KIEK UUT Talkshow Montferland

En toen waren er acht. De eer van de achtste editie voor de online talkshow KIEK UUT viel donderdag 17 juni 2021 te beurt aan de gemeente Montferland. In het tot tv-studio omgebouwde gemeentehuis ontving Anton Jansen burgemeester Peter de Baat, ondernemer Edwin Sap (voorzitter MKB Montferland), Patrick de Koeijer namens de politie en uiteraard Paul van der Weiden adviseur van PVO Oost-Nederland, expert op het gebied van voorlichting en informatie over ondermijning.

De gemeente Montferland met zijn nabijheid aan de A12, de A18 en de Duitse grens is gevoelig voor meerdere vormen van ondermijning. De demografische ontwikkelingen zorgen voor veel leegstand in het buitengebied, reden waarom Peter de Baat uit voorzorg met zijn gemeenteraad kijkt naar de herbestemming van het groeiend aantal leegstaande schuren. Paul van der Weiden gaf aan dat het proces Veilig Buitengebied, waarmee Montferland recent van start is gegaan, een belangrijke bijdrage kan leveren aan dat proces.

Publiek-private samenwerking is een belangrijk wapen om de georganiseerde misdaad te bestrijden. ‘Informatie-uitwisseling van, met en naar de politie is cruciaal’, aldus Patrick de Koeijer. Edwin Sap gaf aan dat ondernemers uiteraard waaks moeten zijn, dat signalen van ondermijning vaak in onverwachte hoek zitten. Hij gebruikte de term ‘witte houtskool’, om aan te geven dat criminelen creatief zijn in het gebruiken van de bovenwereld voor hun activiteiten.